วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กภายในหมู่บ้านไร่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหางเรียง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 และบ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างขยายถนนบ้านป่ายาง - โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างกำจัดวัชพืชหนองคร้อ บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง