วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่าแกทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มิ.ย. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5
20  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน เพื่อเก็บกู้สะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 10 ลูกบาก์ศเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง