วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend) สายทางบ้านแผ่นดินทอง - วังกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend) สายทางบ้านวังปลาฝา - หนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend) สายทางบ้านไร่ - บ้านป่าไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend) สายทางบ้านไร่ - กุดฉนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างรถแบ็คโฮ ขนาด PC200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง